Đóng

Cửa hàng tiện lợi

06201804

HD Marts

HD Mart Quản Trị

HD Marts is a convenience store to support Hospitals system in Vietnam. Deeply understanding the needs for patient and HCPs; therefore, we devote to provide best quality and services to our customers. HD Marts provide wide range of products from daily disposable products such as feminine hygiene, toiletries to consumable products such as confectionery, milk…

Xem thêm
31201708

HD Mart

HD Mart Chili System

Sau gần 10 năm hoạt động, Hồng Đăng đã nhận được sự ủng hộ, tin tưởng hợp tác của rất nhiều khách hàng là các tổ chức, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp trong và ngoài nước bên cạnh đó là hệ thống HD Mart trải dài  theo mô hình bán lẻ hoàn toàn mới trong bệnh…

Xem thêm
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay