Đóng

HD Mart

HD Mart

Sau gn 10 năm hot đng, Hng Đăng đã nhn được s ng h, tin tưởng hp tác ca rt nhiu khách hàng là các t chc, t chc phi chính ph, các doanh nghip trong và ngoài nước bên cnh đó là h thng HD Mart tri dài  theo mô hình bán lẻ hoàn toàn mới trong bệnh viện, trường học công và dân lập.Cửa hàng kinh doanh nhu yếu phẩm và sữa phục vụ sinh viên và bệnh nhận…

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay